Vīzija dzīves pārveidošanai

1976. gadā dibinātā Crown Finanšu kalpošana (Crown Financial Ministries) ir starpkonfesionāla kalpošana, kas veltīta tam, lai sagatavotu cilvēkus visā pasaulē uz Bībeli balstītu finanšu principu apguvei, pielietošanai un mācīšanai. Crown ir mācījis vai sagatavojis vairāk nekā 50 miljonus cilvēku vairāk nekā 80 valstīs, sludinot vēsti, kas izmaina dzīvi – uzticīgi dzīvot pēc Dieva finanšu principiem katrā dzīves jomā. Kalpošana atrodas ASV, Kanādā, Latīņamerikā, Dienvidamerikā, Afrikā un arvien vairāk izplatās Eiropā, Indijā, Āzijā, Austrālijā un arī Latvijā. Crown balstās uz aptuveni 250 darbiniekiem un vairāk nekā 10,000 dedzīgiem brīvprātīgajiem visā pasaulē, kas palīdz aizdegt Patiesu Finanšu brīvību visā pasaulē.

Vīzija:

Redzēt Kristus sekotājus visās tautās uzticīgi dzīvojam visās dzīves jomās saskaņā ar Dieva finanšu principiem.

Misija:

Sagatavot cilvēkus visā pasaulē apgūt, pielietot un mācīt Dieva finanšu principus tā, lai viņi var iepazīt Kristu personīgi, būt brīvi Viņam kalpot un palīdzēt finansēt Lielo Uzdevumu.

Pamatvērtības:

Crown Finanšu kalpošana ir uz Kristu centrēta un uz Bībeli balstīta kalpošana, un tās pamatvērtības ietver atziņu, ka viss ir Dieva īpašums, vajadzība lūgt par visu, un vēlme sagatavot un kalpot citiem ar visaugstāko kvalitāti, mācot visām kultūrām un paaudzēm saprotamā veidā.

Who We Are from Crown Financial Ministries on Vimeo.