10 Iedrošinoši Bībeles panti

Bībele piedāvā nebeidzamas iedrošinošas atziņas

Katram laiku pa laikam ir nepieciešams iedrošinājums. Paldies Dievam, mūsu iedrošinājuma avots ir Bībele! Pat  “finansiālās krīzes” laikā, kurā atrodamies, mēs varam palikt cerības pilni un iedrošināti, ja turpinām uzticēties Dievam.

Esmu sapratis, ka atslēga ir atklāt konkrētus Bībeles pantus un pārdomāt tos. Saskaņā ar Dieva Vārdu, tā rodas ticība. Jo vairāk mēs sevī uzņemam Dieva Vārda patiesību, jo pārliecinātāki kļūstam, ka Viņš tiešām parūpēsies par mums!

Es pazīstu kādus cilvēkus, kurus smagi ietekmējusi finansiālā krīze, un esmu pārliecināts, ka drīz mēs katrs pazīsim cilvēkus, kuri tās rezultātā ies cauri grūtībām. Haosa laikā pats svarīgākais ir atcerēties, ka Dievs visu kontrolē. Viņu nepārsteidz notiekošais, un Viņš nav nedrošs par to, kā spēs parūpēties par saviem bērniem. Mēs tikpat droši varam paļauties uz Viņu, kad viss notiek pēc mūsu prāta, kā tad, kad liekas, ka viss ap mums brūk.

“Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū.” – Fil.4:19

Ievēro, ka šeit teikts “KATRU.” Nav teikts “kādu” vai “lielāko daļu”. Dieva Vārds saka, ka Dievs apmierinās katru mūsu vajadzību Kristū. Šeit nav teikts, kādā veidā Dievs apmierinās katru vajadzību, taču mana pieredze rāda, ka bieži Viņš apmierina manas vajadzības veidos, kādus neesmu spējis iedomāties. Nozīmīgākais šajā pantā ir tas, ka Dievs ir uzticīgs un pilda savus solījumus.
Lūk, šeit ir kādi noderīgi Bībeles panti:

“To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!” Jāņa 16:33

„Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu.  Tas Kungs Cebaots ir ar mums, Jēkaba Dievs ir mūsu stiprā pils!” Psalmi 46:2-3,8

„Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku!” Jesajas 41:10

„Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu.” 2.Tim.1:7

„Es skatīju To Kungu savā priekšā vienmēr, jo Viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos.” Psalmi 16:8

„Met savu nastu uz To Kungu, Viņš tevi uzturēs taisnu; Viņš neļaus nemūžam taisnajam šaubīties.” Psalmi 55:23

„Tiešām, esi klusa, mana dvēsele, vērsdamās uz Dievu, jo no Viņa nāk mana cerība!” Psalmi 62:6

„Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums.” 1.Pētera 5:7

„Tas Kungs ir labs tiem, kas uz Viņu paļaujas bēdu laikā, tiem Viņš ir stipra pils, un Viņš pazīst tos, kas pie Viņa meklē patvērumu.” Nahuma 1:7

“Kam stipra ticība, tam Tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz Tevi!” Jesajas 26:3

/Tulkots no http://godseconomy.com/10-encouraging-bible-verses/