CDLivingBD_RGB

Career Direct®  ir revolucionāra testa sistēma, kas apvieno savu talantu/dotību pārvaldību ar unikālu karjeras vadības tehnoloģiju

Kas padara “Career Direct” unikālu?

  • Vairums no karjeras novērtējuma testiem aplūko tikai vienu vai divas jomas. “Career Direct” apskata četrus būtiskus karjeras izvēles komponentus: personību, intereses, prasmes un vērtības. Līdz ar to “Career Direct” ir viena no visaptverošākajām šobrīd pieejamām testa sistēmām pasaulē.
  • “Career Direct” ir izstrādāta 20 gadu laikā un ir tikusi pārbaudīta un apstiprināta, izmantojot standarta psihometriskos testēšanas principus. Vairāk nekā 120 000 studentu un pieaugušo ir izpildījuši Karjeras testa sistēmu.
  • “Career Direct” ir viens no nedaudziem novērtējuma instrumentiem, kas aplūko karjeras orientācijas jomu no bibliskās perspektīvas

Cik ilgs laiks vajadzīgs, lai izpildītu Career Direct® novērtējuma testu?

Testu latviešu valodā iespējams aizpildīt internetā, pilna testa aizpildīšanai būs nepieciešams 1.5 – 2 stundas. Papildus citā dienā individuāla tikšanās/ konsultācija  ar “Career Direct”  karjeras speciālistu 1.5 -2 stundas, kad saņemsiet izdrukātus, visaptverošus un pārskatāmus testa rezultātus un konsultanta paskaidrojumus par testa rezultātiem.

Ir pieejami divi novērtējuma veidi – Izglītības un Profesionālais.

Izglītības novērtējums
Galvenokārt ieteicams vidusskolas un koledžas studentiem, kas ir vismaz 16 gadus veci. Izglītības novērtējumi un konsultācijas ir paredzētas, lai palīdzētu studentiem un viņu vecākiem būt labi sagatavotiem, lai pieņemtu ar izglītību saistītus lēmumus saistībā ar amata izvēli un apgūšanu, vidējā līmeņa un bakalaura grādu studijām. Izglītības novērtējums ir vienlīdz piemērots tiem, kuri pēc vidusskolas absolvēšanas vēlas nekavējoties uzsākt strādāt.

Aplūkojiet anonīmu Izglītības pārskata paraugu

Profesionālais novērtējums
Rekomendējams klientiem ar iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kas pašreiz ir nodarbināti, vai tiem, kuri nesen kļuvuši par bezdarbniekiem vai arī ir tikai daļēji nodarbināti. Career Direct karjeras/profesijas izvēles process ietver norādījumus, kā izvērtēt pašreizējo vai iepriekšējo darba pieredzi attiecībā uz uzņēmuma pamatvērtībām, darba aprakstu, darba vidi un kā tas saistās ar klienta iecerēto mērķi.

Aplūkojiet anonīmu Profesionālā pārskata paraugu

Lai uzzinātu vairāk lūdzu zvaniet +371 27878290 vai raksti mums!