Ceļš uz finansiālu brīvību ir mazo grupu studiju materiāls sešām tikšanās reizēm.

Mazā grupa ir atvērta veida diskusija, kuras laikā tiek studēts autora sagatavots materiāls ar piemēriem iz dzīves un Bībeles mācību par naudu un tās lietošanu, ko papildina jautājumi diskusijai. Grupas formāts veiksmīgi ļauj izprast tēmu, ieraudzīt mācības reālo pielietojumu ikdienā, dzirdēt viedokļus, pieredzi un galvenais – iegūt savai apņēmībai atbalstu lūgšanās un padomā no uzticamiem cilvēkiem mazajā grupā.

Pirmajā tikšanās reizē tiek apskatīts jautājumi – Kas ir finanšu devējs? Dieva atbildība un mūsu atbildība naudas devēja priekšā. Kāpēc ir tik svarīgi zināt un izprast ko Dievs saka par naudu, tās izlietojumu? Ko nozīmē būs finansiāli brīvam? Vai būt finansiāli brīvam nozīmē būt bagātam? Finansiāli brīvam – vairāk kā naudas izteiksmē? Kāpēc Dievs tik daudz runā par naudu? Tie ir tikai daži jautājumi no pirmās studiju reizes, kur atbildes mēģinājām rast, studējot Bībeli un mācoties, kā Dievs visu ir iecerējis un radījis!
Materiāls turpmāk ietvers sekojošas tēmas:

  • Aizņēmuma varā – dažādi aizņēmuma veidi, kā dzīvot izmantojot aizņēmumu, kā kļūt brīvam no aizņēmuma?
  • Padomdevējs – Bībele mūs māca, lai meklējam uzticamus cilvēkus sev apkārt, kuriem lūgt padomu, finansiālu padomu, kad tas nepieciešams. Kāds ir padomdevējs, kāpēc tas nepieciešams, kā izmantot padomu?
  • Atklātība un skaidrība – kā iespējams kontrolēt savas finanses, redzot patieso situāciju, ko nozīmē būt godīgam pret savu finanšu situāciju?
  • Dot atpakaļ – ko nozīmē ieguldīt mūžīgās vērtībās, mana desmitā tiesa – kāda ir tās nozīme?
  • Kas ir tavs naudas devējs – kāda nozīme ir ikdienas darbam, darbs kā ikdienas svētība, mana attieksme pret darbu, darba devēju.

Kad Dievs runā, cilvēki klausās – ieguldījums nākotnē, ko mācām saviem bērniem, vai esam gatavi palīdzēt citiem, vai dalāmies ar savu pieredzi, kas ir mana liecība?

Svētības gadi – kas ir manas izvēles rezultāts, kas ir soļi, kurus speru šodien, lai dzīvotu svētībā?

Laiks mazajā grupā – citiem ziedojums, citiem lieliska iespēja dienas agrumā, bet Dievs vēlas, lai mācāmies, lai uzzinām, lai atbalstām, lai uzticam, lai lūdzam, lai pateicamies, lai esam kopā – mazajā grupā un draudzē.

Lai iegādātos materiālu lūdzu sūtīt e-pastu uz info@crownlatvia.lv vai zvanīt 27878290.

Leave a Reply